Biuro rachunkowe Mirka Hirsz Sierakowice
Kontakt

Kompleksowa Obsługa Księgowa

Zadbamy o pełną rachunkowość Twojego przedsiębiorstwa i staranne prowadzenie ksiąg rachunkowych, oferując naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Przekażemy również rzetelną i pełną informację dotyczącą sytuacji majątkowej, służymy profesjonalnym wsparciem podatkowym i gospodarczym. Precyzyjnie wskażemy również ewentualne ryzyko związane z przebiegiem podejmowanych przez ciebie operacji gospodarczych.

W zakresie świadczonych przez nas usług księgowych znajduje się:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 • opracowanie zakładowego planu kont;
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;
 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników;
 • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP;
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.;
 • konsolidację sprawozdań finansowych.
 • raportowanie:
 • przekazywanie informacji rozliczeniowych i raportów specjalnych;
 • opracowanie raportów w językach obcych - zgodnie z wymogami Klienta.

Nasi Klienci mogą liczyć na pełną i profesjonalną pomoc w zakresie:

 • pomocy w postępowaniu podatkowym;
 • wyprowadzania zaległości podatkowych;
 • pomocy przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej;
 • reprezentacji podatkowej;
 • sporządzania sprawozdań statystycznych.
Biuro rachunkowe Mirosława Hirsz 83-340 Sierakowice
ul. Św. Floriana 8
NIP: 589 181 38 29
Tel. 507 952 528
e-mail: mirka-hirsz@wp.pl
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: r4y.pl